עובדים, עובדות תושבים ותשובות יקרים ! 

אתר העירייה החדש נמצא בשלבי הפיתוח הסופיים שלו. האתר כרגע נמצא בסביבת הפיתוח הזמנית  אך לא השולמו בו חלקים כמו: אזור אישי | מפת העיר הדינאמית | סביבת חירום| 

חלק מהליך פיתוח האתר הוא הרצה של האתר בסביבת הפיתוח שלו בכדי להתנסות באופן שבו הוא פועל ובאופן שבו הוא נראה על גבי המסכים. 

נודה לכם תכנסו לאתר בבכדי לחוות את האתר לועיין בו ותעבירו את הערותיכם על גבי הטופס המצורף.   לחץ כאן   

שימו לב ! למבנה הטופס יש חשיבות (פרטים כללים- הערות לגבי דף הבית- הערות לגבי טקסטים-הערות לגבי קישורים באתר) נודה לכם על מענה מלא ע"פ מבנה הטופס. 

בברכה 

ועדת היגוי פיתוח 

אתר עירוני יהוד מונוסון