מערכת שיתוף ציבור עירונית

מערכת שיתוף ציבור עירונית

עיריית יהוד מונוסון עומדת בפני אתגרים רבים הקשורים בפיתוח והתפתחות העיר. מטבע הדברים הצורך בשיתוף הציבור בין אם תושבים או עסקים בעיר בחלקם של התהליכים או ההחלטות שעומדות בפני הנהלת העיר הוא חלק בלתי נפרד מההליך אותו העיר עוברת.

הליכי שיתוף ציבור עירוניים כבר בוצעו בעיר ויבוצעו גם בהמשך ומשום כך העירייה נעזרת בטכנולוגית שפתוחה ע"ח חברת פוקוז שמנוהלת בתוך העירייה בכדי לנהל את הליכי שיתוף הציבור.

השימוש במערכת מצריך רישום ראשוני לצרכי אבטחת מידע