פיקוד העורף הגדיר את כלל הערים בבקעת אונו במדיניות התגוננות ״ירוקה״ (כלומר ללא הגבלה על הפעילות החינוכית, העסקית והעירונית). עם זאת, העירייה ביצעה בתיאום עם מנהלות ומנהלי בתי הספר, היכן שנדרש, התאמות נקודתיות במערכות הלימודים.