בשטח פתוח – עד 30 אנשים
במבנה – עד 300 אנשים
החופים סגורים לציבור