כבר בשבוע הקרוב יגיעו 4 מרחבים מוגנים מוסדיים לעיר ויוצבו בבתי הספר. מרחבים מוגנים ניידים נוספים יגיעו בהמשך החודש.