מחלקת רכש

אבי שיריזלי

טלפון: 03-5391249
פקס: 03-5361684
מייל: [email protected]

מחלקת הרכש היא הגוף האחראי על רכישת כלל הטובין והציוד עבור פעילות העירייה ומוסדותיה וריכוז ועדת מכרזים עירונית.
המחלקה מבצעת הזמנות רכש בהתאם לצרכים ולדרישות של יחידות העירייה השונות. תהליך הרכש מבוצע על פי מדיניות ונהלי רכש מוגדרים, הכוללים התקשרויות עם ספקים מאושרים וקבלת הצעות מחיר תחרותיות.
המחלקה אחראית על ביצוע הליך הרכש מתחילתו ועד סופו, הכולל איסוף בקשות וצרכים מהיחידות, קבלת הצעות מחיר, הנפקת הזמנות רכש, מעקב אחר אספקת הטובין ובקרה תקציבית.
בנוסף, מחלקת הרכש מנהלת את רישום הפריטים שנרכשו במערכת ניהול המלאי העירונית, לשם תיעוד ובקרה.

מטרת המחלקה היא להבטיח התנהלות תקינה ויעילה של רכש ציוד וטובין עבור פעילות העירייה, תוך צמצום עלויות והקפדה על תהליכי רכש נאותים.