הצבת מיגונית – בניית ממ”ד

במהלך מבצע “צוק איתן” ובעקבותיו, חלה התעניינות מוגברת באפשרות הצבה או בניה של מרחבים מוגנים.

לאור זאת להלן הסבר על התנאים וההנחיות בנושא:

הצבת מגוניות:

הפטור מהיתר שניתן ע”י שר הפנים להצבת מיגוניות הינו למגוניות שיוצבו ע”י הרשות המקומית בלבד ולצרכי כלל הציבור הרחב. פטור זה אינו חל על אנשים פרטיים.
הפטור ניתן לתקופה של שנתיים ימים מיום 14.8.2014, עד ליום 13.8.2016.
בכל מקרה, על המיגונית לעמוד בדרישות חוק התכנון והבניה- על תקנותיו, ובדרישות פיקוד העורף.

הקמת מרחב מוגן דירתי (ממ”ד):

לשם הקמת ממ”ד יש להגיש בקשה להיתר בניה. מומלץ לברר ולקבל מידע ספציפי באגף ההנדסה טרם הגשת הבקשה.
שטח מינימלי של ממ”ד הינו 9 מ”ר נטו. יש לתכננו על-פי הנחיות פיקוד העורף ולקבל את אישור מהנדס פיקוד העורף.
הממשלה, בהחלטתה משנת 2007, התירה הוספת שטחי שירות לצרכי הקמת ממ”ד, הנדרשים להשלמת פערי שטחי הבניה החסרים להשלמה עד לשטח המינימלי הנדרש בחוק.
רשות מקרקעי ישראל נתנה פטור מהצורך לקבל את אישורה לבניית ממ”ד.

מיגון חדרים:

תושבים שבמגרשם לא ניתן לבנות ממ”ד, ממגוון סיבות כגון: גודל מגרש, גאומטריה, מצב הבניה הקיימת, דירות בבתים משותפים וכו`, קיימת אפשרות למגן חדר קיים.
המיגון מתבצע באמצעות התזת בטון ועיבוי הקירות הקיימים, או בכל אמצעי תקני אחר המקובל ומאושר ע”י פיקוד העורף, כך שייתן מענה מיגוני נאות לאיומים הקיימים.
יש להקפיד לתכנן מיגון זה ע”י מהנדסים העוסקים בתחום.
נדגיש: יציקה זו דורשת אישור מהנדס וחישוב כמות ברזל ובטון, כמו גם בדיקה והיתכנות העמסת משקל על בניין קיים. נדרש לבצע את המיגון באמצעות חברות מיומנות בתחום.
ביצוע עבודות מיגון חדרים דורש הוצאת היתר בניה ואישורי ועדה מקומית ופיקוד העורף.

 

הקליקו לצפייה בסרטון של ביצוע מיגון חדר קיים בדירה:
http://www.youtube.com/watch?v=QOsqoaCJosY