המחלקה לטיפול באזרח הוותיק

המחלקה לטיפול באזרחים הותיקים

צוות אזרחים וותיקים באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים הינו חלק בלתי נפרד מהחזון הכולל של האגף ונותן מענה פרטני, משפחתי, קבוצתי וקהילתי לאוכלוסיית התושבים הוותיקים בעיר, נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67.
מטרתנו הינה להבטיח שאזרחיה הוותיקים של יהוד-מונוסון זוכים לאיכות חיים טובה, מיטיבה, יכולים לבחור להשתתף בשגרה עירונית המעודדת הזדקנות פעילה, בריאה וחוסן קהילתי בסביבה ידידותית-גיל, בטוחה ונגישה, תוך חיזוק תחושת שייכותם לעיר ולקהילה.
הצוות מורכב מעובדות סוציאליות לטיפול באזרחים וותיקים, כולל ראש הצוות, רכזות היחידה לבני משפחה מטפלים, והיחידה למניעת אלימות והזנחה. הצוות המורחב כולל: גרונטולוגית, רכזת מענים, חמישה רכזי מועדונים שמפעילים תוכניות קהילתיות נרחבות בעיר, אב בית של הוסטל לאזרחים וותיקים ושתי קהילות תומכות. תחום העבודה הקהילתית לאזרחים וותיקים באחריות הצוות המורחב, כהשלמה לעבודה הפרטנית והמקיפה שהצוות מעניק.
מטרת היחידה לסייע לתושבים הוותיקים להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם הטבעית, בהתאם למצבם התפקודי, הקוגניטיבי, המשפחתי, החברתי והכלכלי, תוך שמירה על איכות חיים ראויה וחיזוק מערכות התמיכה בחייהם, לרבות בני המשפחה המטפלים בהם.
קבלת קהל בתיאום מראש,

יצירת קשר:

מנהלת המחלקה: עו”ס יהודית שורק טלפון : 03-5391288,
מייל: yehudits@ye-mo.org.il
מזכירות האגף טלפון: 03-5391222 03-5391212
מייל: social@ye-mo.org.il