מחלקת מינהל וזכאות

המחלקה אחראית לניהול ופיקוח העלות המנהלית של אגף השירותים החברתיים, הכוללת:

  •  אחריות על ביצוע תכניות העבודה.
  •  מעקב תקציבי.
  •  בדיקת זכאות לפונה להשתתפות כספית.
  •  ניהול תכנית המחשב.