מתחמי התחדשות עירונית

תהליך ביצוע הפרויקט:
יזום > תכנון > ביצוע > בקרה > סיום הפרויקט

שותפים לעשייה: החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון | מנהלת הסכם הגג | מנהלת אזורי תעסוקה ועסקים