בניית אשכול גני ילדים ומרכז לשירות הפסיכולוגי החינוכי