מבנה משלב שני בתי כנסת – לעדה האתיופית ולחסידות ברסלב