מגרש הכדורגל העירוני – חידוש 7000 מ"ר של דשא סינטטי