במסגרת מדניות העירייה לעודד פעילות חקלאים ויצרני חקלאות  מישובי עוטף דרום וצפון הארץ שפעילותם נפגעה כתוצאה מהפעלת "מצב מיוחד במשק" בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ומתוך כוונה לשמור על ערוץ מכירה ישיר בין החלקאי לצרכן אנו מזמנים כל גורם המבקש להפעיל  "מכירה ישירה מהחקלאי לצרכן" בתחומי העיר יהוד מונוסון להירשם באמצעות פניה זו.