בעלי שובר ארנונה יש לפתוח הרשאה בבנק  לקוד מוסד 804  – יהוד ארנונה
רק בעלי הוראת קבע בנקאיות זכאים להנחה של 2%.