פניות הציבור וחופש המידע

בן נימני – הממונה על פניות הציבור

 

טלפון: 03-5391294
דוא"ל – [email protected]

טופס פניות הציבור- https://forms.yehud-monosson.muni.il/74/?preview=d5ew6s16a41w15

 

 

קבלת קהל:

יום א` – אין קבלת קהל
יום ב` – 13:00-09:00,  18:30-17:30
יום ג` – אין קבלת קהל
יום ד` – 11:00-09:00
יום ה` – 13:00-09:00

בפניות דחופות יש לפנות אל מוקד 106

 

מחלקת פניות הציבור מטפלת בתלונות, פניות, שאלות, תודות והצעות של תושבי העיר, הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית, ואחראית על קיום מפגשי "לשכה פתוחה" בלשכת ראש העיר. 

יעדי המחלקה הם שיפור השירות לתושב, קיצור זמני המענה והידוק הקשר בין הרשות לתושביה.

המחלקה מטפלת גם בבקשות "חופש המידע"- מסירת מידע הקיים בידי הרשות בהתאם לחוק חופש המידע.

בלב תפיסת השירות עומדים התושבים ושביעות רצונם.

ערכי המחלקת מבוססים על נגישות וזמינות לתושבים, מתן מענה מהיר ואיכותי, נעימות ושיתוף בשקיפות מלאה, תוך חתירה למציאת פתרונות יצירתיים, בכפוף ליכולות ולמגבלות הרשות.

הפניות מתקבלות באמצעות אתר העירייה, טופס מקוון, פניות בכתב, פניות טלפוניות, פניות פרונטליות ופניות ללשכת ראש העיר. חוק חופש המידע  נכנס לתוקפו בחודש מאי 1998 ותכליתו: להחיל בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, כולל העיריות.

החוק מכיר בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע ברשות. ניתן להגיש בקשה למידע בכתב, או באמצעות הקישור מטה, בלא חובה לנמקה, לקבל כל מידע המצוי ברשות, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.