מחלקת קידום עסקים

חלקת קידום עסקים

מחלקת קידום עסקים ושילוט
מנהלת המחלקה: יעל אור
טלפון במשרד 03-53914241
טלפון נייד 058-4542303
דוא"ל Rishui1@ye-mo.org.il
קבלת קהל בתאום מראש.

אגף השירות הינו הגוף המגשר, של עיריית יהוד מונוסון, בין התושב ליחידות המקצועיות העירוניות השונות, ומוביל תהליכים כלל עירוניים במטרה להעניק שירות מקצועי ואיכותי לשיפור השירות ואיכות החיים של התושב.

מחלקות באגף השרות: מחלקת הביטחון, פיקוח ושיטור עירוני, מחלקת תרבות ואירועים, פניות הציבור, תרבות הדיור, המוקד העירוני, מחלקת קידום עסקים, שירותי משרד הפנים.

דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי בעיריית יהוד-מונוסון
תקנות רישוי עסקים 2000
תנאים תברואיים נאותים למכירת דגים ומוצרי דגים
רשימת סוגי עסקים טעוני רישוי
צו רישוי עסקים תשעג – 2013
מתן רישיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
חוק רישוי עסקים תשכח – 1968
המדריך לרישוי עסקים
תרשים זרימה רישוי עסקים