האגף לניהול ההון האנושי

קרן מרבדיאן מנהלת האגף

טלפון: 03-5391224

פקס: 03-5361683

דוא"ל: kayehud@ye-mo.org.il

 

האגף לניהול ההון האנושי אחראי על ניהול המשאב האנושי בעירייה. האגף עוסק בכל ההיבטים הנוגעים להעסקת עובדים – איוש משרות, גיוס וקליטת עובדים, הערכת ביצועים, קידום ופיתוח עובדים וסיום העסקה.

בנוסף, האגף קובע מדיניות ותהליכי עבודה בתחום ההון האנושי, מוביל תהליכים ארגוניים בהתאם לחוק, לתקנות וההסכמים הקיבוציים ואחראי על יחסי העבודה ותנאי העסקה. 

מטרת האגף היא לנהל באופן מקצועי ואופטימלי את ההון האנושי בעירייה תוך קידום רווחת העובדים ושיפור השירות והמצוינות הארגונית.

הרכב חברי ועדת בחינה לעובדים בעירייה

וועדת הבחינה לאיתור עובדים חדשים כוללת בתוכה מעבר לעובדי העירייה גם נציגי ציבור, תושבי העיר . מצורפים שמות חברי הועדה 

להלן נציגי הציבור: 

  1. כרמלה קול אמן
  2. דורית חגי גריסברג
  3. צבי קרש 
  4. יאיר רוטרשטיין