החברה הכלכלית לפיתוח יהוד-מונוסון

אתר החברה הכלכלית לפיתוח יהוד-מונוסון

מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון איליה קארפ

החברה הכלכלית לפיתוח יהוד-מונוסון הוקמה בשנת 1996 כתאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית יהוד מונוסון. החברה פועלת כזרוע יזמית וביצועית של העיריה ומהווה גורם מקצועי ומיומן.

עיקר מטרותיה של החברה הן תכנון וניהול פרויקטים ברחבי העיר בתחום הבינוי, פיתוח התשתיות, הקמת מבני ציבור וחינוך, אזורי מסחר ומוקדי תרבות, ספורט ופנאי, מימוש יוזמות כלכליות לקידום העיר ועידוד יזמות ופיתוח כלכלי ומסחרי, המהווים פלטפורמה ליצירת מקום תעסוקה, מסחר וצמיחה.
בנוסף, מקדמת החברה פרויקטים עירוניים רחבי היקף, המניבים רווחים למערכת העירונית, ומשמשים כמנוף לקידום העיר, בכל הרמות המשפיעות על התושבים ואיכות חייהם ביעילות ומקצועיות, באמצעות משאבים עירוניים או משאבים ציבוריים, המצויים בגבולות הרשות המקומית.