השירות המשפטי

עו"ד רוני חלמיש, יועץ משפטי לעירייה מנהל האגף

טל: 035391289

מייל: ronih@ye-mo.org.il

 

סגנית היועץ המשפטי ותובעת עירונית, עו"ד שרית קפלן

טל: 035391280

מייל: din4@ye-mo.org.il

 

מנהלת הלשכה המשפטית ומנהלת מחלקת תביעות וביטוח, שרית חנוך

טלפון 03-5391214

פקס 03-5391283

דוא"ל sarith@ye-mo.org.il

 

השירות המשפטי בעירייה אחראית על מתן שירותים משפטיים לעירייה:

תפקידי הלשכה המשפטית כוללים, בין היתר:

– ייצוג העירייה מול גורמים ממשלתיים ואחרים.

– ייעוץ וחוות דעת משפטיות לאגפי וועדות העירייה.

– ליווי וייעוץ משפטי בישיבות מועצת העיר.

– ניסוח מסמכים משפטיים כגון חוזים ומכרזים.

– ייצוג משפטי בבתי המשפט וניהול עוה"ד החיצוניים.

– סיוע בגיבוש מדיניות עירונית בנושאים בעלי השלכות משפטיות

– מענה לפניות הציבור וגורמי ביקורת וסיוע משפטי בפניות בעניין חוק חופש המידע.

– ייעוץ משפטי שוטף לוועדות העירייה

– הכנת כתבי הסמכות לבעלי תפקידים.

– סיוע בהיבטים כלכליים של התקשרויות העירייה.

– ייזום חקיקת עזר עירונית ועדכון חוקי עזר קיימים.

– ניהול התביעה העירונית, בנושאי תכנון ובניה, רישוי עסקים ועבירות על חוקי העזר של העיר יהוד מונוסון.