לשכת מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה - עו"ד גיל סימנהויז

מזכירת הלשכה: עופרי הדר
מזכירת הלשכה: ורד מאיש

טלפון: 03-5391204
טלפון:  03-5391202
פקס:  03-5391247
דוא"ל:  lisyehud@ye-mo.org.il

 

משרת מנכ"ל העירייה היא משרה סטטוטורית, אותה ממלא עו"ד גיל סימנהויז.

מנכ"ל העירייה אחראי על ניהול כל אגפי ומחלקות העירייה, על כלל עובדי העירייה, על ניהול מושכל של משאבי העירייה, על מתן שירות איכותי לתושבים ושיפור איכות חיי תושבי העיר תוך התחשבות וככל הניתן , בצרכי כלל האוכלוסייה.

תחומי אחריות עיקריים:

 • ביצוע מדיניות ראש העירייה והנהלתה הנבחרת
 • ניהול שוטף של העירייה
 • ריכוז עבודת המטה של העירייה מול גורמי חוץ כגון משרד הפנים, משרד האוצר, משרד השיכון משרד הכלכלה ומשרדי ממשלה נוספים, בדגש על פעילות לגיוס משאבים.
 • גיבוש התכנון האסטרטגי ברשות. ניהול וביצוע בקרה על ביצוע תכנית העבודה השנתית
 • הצבת מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות והכנת תכניות רב שנתיות
 • פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים ותיאום בניהם
 • ניהול ופיקוח על עבודת מטה מסודרת
 • גיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי האגפים והמחלקות – קביעת סדרי עדיפות וקדימות בהתאם למדיניות הרשות
 • זימון ישיבות מועצת העיר
 • הובלת תכניות כוח אדם בהתאם לתקציב הרשות
 • הכנת העירייה לחירום וניהולה בשעת חירום.
 • ניהול ועדות מקצועיות
 • אחריות על המרחב הציבורי , נראות, ניקיון, איכות הסביבה ומוסדות חינוך