בחירות לראשות ולמועצת העיר יהוד – מונוסון

בחירות לראשות ולמועצת העיר יהוד - מונוסון


מודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות חוזרות לראש הרשות המקומית

הזכות לבחור

בבחירות החוזרות לראשות הרשות המקומית, רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים  (בהתאם לרשימת הבוחרים של כל קלפי) ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי תקף או תעודת מעבר תקפה, רישיון נהיגה או תעודה צבאיתתעודת חוגר

פתקי הצבעה

פתק ההצבעה למועמדים בבחירות לראש הרשות המקומית הוא בצבע צהוב.

אופן ההצבעה

לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו למזכיר הקלפי, והוא מצא את שמו רשום ברשימת הבוחרים, הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה צהובה.

במקרה של שני מועמדים לראשות הרשות העומדים לבחירהבתא ההצבעה יוצגו שני פתקי הצבעה צהובים שכל אחד מהם נושא את שמו של אחד מהמועמדים.  על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקיבל מאת ועדת הקלפי, פתק הצבעה צהוב אחד, לפי בחירתו. בפתק הצבעה יצוין בדפוס שם המועמד/ת כפי שאושר בעברית או בעברית ובערבית ותו לא. במקום פתק מודפס יכול שישמש להצבעה פתק צהוב ריק. על הפתק ירשום הבוחר/ת בכתב יד בעט בצבע כחול, בעברית או בערבית או בשתי השפות את השם הפרטי ושם המשפחה של המועמד/ת ותו לא.

במקרה של מועמד אחד העומד לבחירהבקלפי יוצגו שני פתקים: פתק הצבעה צהוב הנושא את שמו של המועמד ופתק ירוק ריק.

בוחר הרוצה להצביע בעד המועמד היחיד, יכניס אל תוך מעטפת ההצבעה פתק צהוב אחד הנושא את שם המועמד.

בוחר הרוצה להצביע נגד המועמד היחיד, יכניס אל תוך מעטפת ההצבעה פתק ירוק אחד.

לאחר מכן יסגור את המעטפה, יצא מתא ההצבעה ויטיל את המעטפה הסגורה לתוך הקלפי, לעיני ועדת הקלפי ומזכיר הקלפי, אשר יחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר.

נא להיזהר ולא להכניס לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב, לא להכניס לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא להכניס פתקים משני צבעים לתוך מעטפה אחת.

יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם מנהל הבחירות.

  אורן תמיר

מנהל הבחירות לעיריית יהודמונוסון


מידע לתושבים ולמועמדים