הנחיות להצבת שלט

כל שלט המוצב בשטח עסק או בסמוך אליו דורש אישור מהעירייה, זאת בהתאם לחוק העזר לחוק העזר ליהוד (מודעות ושלטים), התשנ"ז 1997 ובחוק העזר לנווה אפרים-מונוסון (מודעות ושלטים), תשכ"א 1961.

הגשת בקשה להיתר להצבת שלט

בקשה להיתר להצבת שלט ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון טופס בקשה להצבת מודעה/ שלט אשר יופנה להמשך טיפול מחלקת רישוי וקידום עסקים בעיריית יהוד-מונוסון.​

תנאים להצבת שילוט

 • ​אינו מפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל או מסכנם
 • אינו מגביל את שדה הראיה של הנוהגים ברכב
 • אינו מהווה מחסום לדלת, חלון, יציאת חירום, או במקום המונע גישה לאזור
 • הדרוש לצורכי מילוט
 • אינו פוגע בחזות הסביבה שבה מבקשים להציגו
 • אינו פוגע במראה האדריכלי של הבניין או של סביבתו
 • אינו פוגע ברגשותיו של הציבור
 • בשלט מואר – נבחן ואושר על ידי חשמלאי מוסמך
 • ככל ששטח השלט 1.2 מטרים רבועים ומעלה או משקלו 20 קילוגרמים ומעלה, קיבל לכך היתר בנייה, ככל שנדרש על פי חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
 • אישור וועדת שילוט עירונית, ככל שנדרש.

 

​מסירת פרטים בבקשה להצבת שלט

 • ​פירוט שם העסק וכתובתו
 • פירוט שם המבקש וכתובתו
 • פירוט סוג השלט המבוקש: צילום חזית בית העסק במצבה הקיים | המחשת הבקשה בהדמיה של השילוט המבוקש על רקע צילום חזית בית העסק | סימון מיקום חזית העסק והכניסה אליו על גבי ההדמיה | פירוט סוג השלט, לרבות טכנולוגיה (רגיל, מואר, אלקטרוני), חומרים, גרפיקה וכן אופן הצבתו על המבנה
 • במקרה בו מבוקש שילוט בשטחים פתוחים (חניונים/ מדרכות/ חצרות) יש לצרף אסמכתא למיקום השילוט בתוך תחום המגרש הפרטי, על גבי תרשים המגרש
 • התחייבות המבקש להבטחת יציבות השלט על ידי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך