מחלקת אבטחת מידע

המחלקה אמונה על ניהול אבטחת המידע בעירייה ומלווה את תהליכי רכש מערכות המידע, בדגש על דרישות אבטחת המידע הנדרשות על פי החוק והתקנים המובילים.

המחלקה מבצעת בדיקות חוסן ועמידת הרשת העירונית בחוק הגנת הפרטיות .

טלפון: 035391608
מייל : support@ye-mo.org.il