אדריכל העיר

דקל אביסדריס אדריכל העיר

במייל dekela@ye-mo.org.il

טל: 03-7446311

פגישה בתיאום מראש 

אדריכל העיר אחראי על קידום התכנון והפיתוח העירוני ותהליכי הרישוי, בראייה אסטרטגית ארוכת טווח.                                                                                                           

 

תחומי האחריות המרכזיים:
 • גיבוש מדיניות תכנון ופיתוח בר-קיימא של העיר 
 • קידום תוכנית מתאר כוללנית (תב”ע) ותוכניות מתאר מפורטות 
 • ניהול מקצועי של הועדה המקומית לתכנון ובנייה תחת מהנדסת העיר 
 • קידום פרויקטים של התחדשות עירונית
 • תכנון שכונות חדשות והרחבות עתידיות של העיר – תמ”ל 1072 ותמ”ל 1041
 • גיבוש מסמך הנחיות תכנוניות ועיצוביות לעיר
 • תכנון ופריסה אופטימלית של מבני ושטחי ציבור
 • קידום פרוייקט קישוריות – חיבור העיר לקו הסגול, שבילי אופניים והנגשה
 • ליווי תכנון הסכם גג
 • ליווי תהליכי רישוי בנייה בוועדה המקומית
 • פיתוח מערכות מידע גאוגרפיות עירוניות (GIS)