מחלקת פיקוח על הבנייה

מנהל המחלקה

דוד יצחקי

מייל: davidy@ye-mo.org.il

טל:03-5391275

קבלת קהל:

בימים ראשון ורביעי 08:30-12:00

יום שני 16:00-18:00

 

מחלקת פיקוח על הבניה ממונה על אכיפת חוק תכנון ובניה , המחלקה משמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התיכנון התשנ”ה –  1965.

תקנות לחוקים, חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

 

תחומי האחריות המרכזיים:
  1. מעקב אחרי בניה חוקית בהתאם להיתר בניה.
  2. איתור בניה ללא היתר וטיפול בחריגות בניה ברחבי העיר.
  3. ביצוע ביקורת עבור גמר בניה – הוצאת תעודת גמר.
  4. איתור וטיפול בשימושים בניגוד להיתר או תכנית.
  5. אכיפת חוק תיכנון ובניה בכל הקשור לפיקוח וביצוע צווי הריסה.
  6. ליווי בקשות להיתרי בנייה ( חוות דעת מקדמית).
  7. חוות דעת עבור העברות בטאבו ( על פי דרישה).
  8. חוות דעת למתן רישיונות עסק.