מחלקת תכנון ותב”ע

מנהל מחלקת תכנון ותב”ע 

אמיר בוים

טל: 03-5391622

דוא”ל: Amirb@ye-mo.org.il

קבלת קהל :

בימים ראשון ורביעי 08:30-12:00

יום שני 16:00-18:00

 

מטרת המחלקה היא לספק את כל השירותים הנדרשים לתכנון עיר, ליווי וקידום תכניות בניין עיר ומידע לגבי כל תכנית יחד עם תשתית מידע גיאוגרפית עדכנית ויעילה, לתמיכה בתהליכי קבלת החלטות וניהול המרחב העירוני.

תכנון קיים בשלושה רבדים:

​תכנון ברמה הארצית – כולל את תכניות המתאר הארציות הנערכות על ידי מינהל התכנון של משרד הפנים.

תכנון ברמה המחוזית – כולל את תכניות המתאר המחוזיות והמדיניות המחוזית הנערכות על ידי לשכת התכנון מחוז מרכז  של משרד הפנים.

תכנון ברמה המקומית – כולל את תכנית המתאר העירונית , תכניות אב ומסמכי מדיניות, תכניות מפורטות ועוד.

 

תחומי האחריות המרכזיים:

  • ​טיפול בתכניות (תב”ע), החל מקליטתן במערכת, בחינתן וליווין במסודות התכנון.
  • טיפול בהתנגדויות ועררים על תכניות.
  • טיפול בהודעות דבר הכנתן, הפקדתן ואישורן של תוכניות.
  • טיפול בתכניות בסמכות מקומית ומחוזית.
  • עדכון שוטף של מערכת ה GIS העירונית

מידע תכנוני:

על פי התקנות, הליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי העבודה המבוקשת, מבחינה מרחבית: התוכניות אשר חלות על המקום, זכויות הבנייה, השימושים המותרים, הגבלות הבנייה, ומידע על התשתיות. כמו כן, יוצגו בו כל הדרישות, ההנחיות והתנאים להמשך הליך הרישוי עד שלב תעודת הגמר.