סדנת קומיקס

בחזרה ללוח האירועים

סדורי: 18922
בתאריך: 10/09/2024 יום שלישי
בשעה: 17:00
מיקום: סעדיה חתוכה 41 ספרייה עירונית

בחזרה ללוח האירועים

סדורי: 18922
בתאריך: 10/09/2024 יום שלישי
בשעה: 17:00
מיקום: סעדיה חתוכה 41 ספרייה עירונית

שלום כיתה א' – בסדנה זו נצבע ונאייר הבעות פנים שונות על כלי הכתיבה הנמצאים בקלמר
לילדי כיתות א'