סדרת הרצאות חלון להתחדשות היבטים כלכליים ושמאיים בתהליך התחדשות עירונית

בחזרה ללוח האירועים

סדורי: 18673
בתאריך: 02/07/2024 יום שלישי
בשעה: 18:30
מיקום: אולם שפח

בחזרה ללוח האירועים

סדורי: 18673
בתאריך: 02/07/2024 יום שלישי
בשעה: 18:30
מיקום: אולם שפח

דו"ח כלכלי (ותקן 21)
עלויות יזם
הטבות מיסוי מקרקעין
תמורות דיירים.