מכרזים ספקים וקבלנים

מסמך נוסף להבהרה-מכרז פומבי מס’ 19/2024 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית יהוד- מונוסון
הבהרה-מכרז פומבי מס’ 19/2024 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית יהוד- מונוסון
מכרז פומבי מס' 21/2024 להפעלת גני תקשורת בזרם הממלכתי בתחום עיריית יהוד – מונוסון לשנת הלימודים תשפ"ה
מכרז פומבי מס’ 18/2024 להפעלת צהרונים בגני הילדים ובתי ספר ברובע עירוני נווה מונוסון בעיר יהוד – מונוסון
מכרז פומבי מס’ 19/2024 למתן שירותי טיאוט וניקיון רחובות עבור עיריית יהוד- מונוסון-קיימת הבהרה למכרז בקטגוריית מכרזי ספקים
בהצלחה לכולם!