מכרזים ספקים וקבלנים

הבהרה-מכרז פומבי מס’ 6/2024 למתן שירותי ייעוץ ארגוני לאגף השירות
הבהרה שניה-מכרז פומבי מס’ 3/2024 לתחזוקה שוטפת ותיקונים של מערכות מיזוג אוויר מרכזיות במבני ציבור
הבהרה-מכרז פומבי מס’ 5/2024 ללכידת בעלי חיים והובלתם
הבהרה ראשונה-מכרז פומבי מס’ 3/2024 לתחזוקה שוטפת ותיקונים של מערכות מיזוג אוויר מרכזיות במבני ציבור
הבהרה-מכרז פומבי מס' 4/2024 למתן שירותי הקמה ,הפעלה ויישום של יחידה סביבתית וקיימות
מכרז פומבי מס’ 6/2024 למתן שירותי ייעוץ ארגוני לאגף השירות בעיריית יהוד מונוסון
מכרז פומבי מס’ 7/2024 למתן שירותיי יועץ בטיחות לאירועים
מכרז פומבי מס’ 5/2024 ללכידת בעלי חיים והובלתם-קיימת הבהרה
מכרז פומבי מס' 4/2024 למתן שירותי הקמה ,הפעלה ויישום של יחידה סביבתית וקיימות-קיימת הבהרה למכרז בקטגוריית מכרזי ספקים
מכרז פומבי מס’ 3/2024 לתחזוקה שוטפת ותיקונים של מערכות מיזוג אוויר מרכזיות במבני ציבור-קיימת 2 הבהרות בקטגוריה
בהצלחה לכולם!