מכרזים פנימיים

מכרז פנימי 3/2024 – אחראי/ת בקרה ומעקב בלשכת המנכ"ל
בהצלחה לכולם!