מכרזים ספקים וקבלנים

מכרז פומבי מס’ 13/2024 למתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בעיר יהוד מונוסון
מכרז פומבי מס’ 9/2024 למתן שירותי ליווי משפטי בתחום הארנונה והגביה לעיריית יהוד מונוסון
מכרז 8/2024 דו"ח מומחה לחוות דעת – איבוד מים בבריכת השחייה גלי יהוד
מכרז פומבי מס’ 8/2024 לניהול, תפעול ואחזקת בריכת השחייה העירונית ביהוד מונוסון
בהצלחה לכולם!