אגף מערכות מידע ומחשוב

רם אילן – מנהל אגף

טלפון: 03-5391237
דוא"ל rami@ye-mo.org.il

אגף מערכות מידע ומחשוב אמון על מתן שירותי מחשוב לכל אגפי העירייה ולמוסדות חינוך בעיר.

קצב השינויים וההתפתחויות הטכנולוגיות מחייב הערכות מתמדת של אגף מערכות מידע והמחשוב. במקביל, שינויים ארגוניים בעירייה, כמו גידול באוכלוסייה, הקמת אזורי תעשיה או שינוי מבנה תקציבי, מחייבים התאמה של מערכות המידע.
יעדי האגף נגזרים ישירות מיעדי העירייה, לטובת קידום מטרותיה לשיפור רמת השירות ואיכות החיים של תושביה.

האגף מוביל את כלל הקדמה הטכנולוגית, תוך מענה לצרכים שעולים בשגרה ובחירום במגוון רחב של תחומים, כגון: חינוך, גבייה, בטחון ופניות תושבים – משלב ניתוח הצרכים, דרך תכנון התשתיות, הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, הדרכת משתמשים והטמעה ועד תחזוקתם השוטפת.

• בתחום השירות לציבור: הנגשת שירותים ומידע לציבור, מתן מידע עירוני, שיפור וייעול תהליכי קבלת השרות.
• בתחום החינוך והקהילה: הטמעת תשתיות טכנולוגיות חדשניות ותקשוב נגיש לתלמידים ולצוות החינוכי.
• בתחום ניהול המשאבים והפרויקטים: הטמעת ניהול השינויים הטכנולוגיים ביחידות, העלאת רמת השירות וחוויית העובד כלקוח, פיתוח תשתיות ושיפור קשרי עבודה בין יחידות.

מטרות אגף מערכות מידע ומחשוב

• שיתוף פעולה מלא והדוק עם גופי העירייה ליצירת "חזית שרות" אחת מול האזרח.
• ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות לציבור והתפעול של הגופים השונים בעירייה.
• שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות לקיום פעילות שוטפת ותקינה בעירייה.
• שמירה ואבטחת המידע בעירייה בדגש על צנעת הפרט, אבטחת מידע מסווג, על פי מדיניות אבטחת המידע.
• ייצוב ועדכון כל המערכות שפותחו והוקמו בעירייה במהלך השנים.
• הבטחת רציפות השירות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות.
• ביצוע תחזוקה שוטפת לכלל המערכות והציוד בעירייה על פי תכנית עבודה.
• תכנון פרויקטים עירוניים בהתאם לדרישות לו"ז, תקציב ואיכות.
• ניהול התחזוקה השוטפת של בניין העירייה
• הובלת פרויקטים ותשתיות שונות לקידום יהוד-מונוסון לעיר חכמה.