מכרזים פומביים

הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023
בהצלחה לכולם!