פרוטוקולים מועצת העיר

2022

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 20-22 מיום 26-12-22 – דיון מיוחד בתקציב העירייה 2023

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 19-22 מיום 5-12-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 18-22 מיום 7-11-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17-22 מיום 6-10-22

פרוטוקול שיבת מועצה שלא מן המניין מספר 16-22 מיום 5-9-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15-22 מיום 5-9-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 14-22 מיום 1-8-2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13-22 מיום 4-7-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12-22 מיום 21-6-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11-22 מיום 6-6-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 8-22 מיום 2-5-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 7-22 מיום 4-4-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 6-22 מיום 7-3-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5-22 מיום 28-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 4-22 מיום 14-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 3-22 מיום 14-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2-22 מיום 25-1-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 1-22 מיום 3-1-22

2019

פרוטוקול מועצה 22-19 מיום 30-12-19 – דיון מיוחד בתקציב העירייה

פרוטוקול מועצה מן המניין 20-19 מיום 2-12-19

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 19-19 מיום 4-11-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 18-19 מיום 4-11-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 17-19 מיום 7-10-19

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 16-19 מיום 18-9-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 15-19 מיום 2-9-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 14-19 מיום 5-8-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 13-19 מיום 1-7-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 12-19 מיום 27-6-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 11.19 מיום 20.5.19

פרוטוקול מועצה 10-19 מיום 6-3-19

פרוטוקול מועצה 9-19 מיום 16-4-19

פרוטוקול מועצה כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית יהוד-מונוסון בעמ מספר 8-19 מיום 1-4-19

פרוטוקול מועצה 7-19 מיום 1-4-19

פרוטוקול מועצה 6-19 מיום 4-3-19 – מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה 5-19 מיום 10-2-19 – דיון מיוחד בהצעת תקציב 2019

פרוטוקול מועצה 4-19 מיום 10-2-19 – שלא מן המניין

פרוטוקול מועצה 2-19 מיום 4-2-19 – מן המניין

פרוטוקול מועצה 1-19 מיום 7-1-19 – מן המניין

2017

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 22.18 מיום 16.9.18פרוטוקול מועצה 1-17 מיום 2-1-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול מועצה 24-17 מיום 30-10-17

פרוטוקול מועצה 25-17 מיום 20-11-17

פרוטוקול מועצה 26-17 מיום 4-12-17

פרוטוקול מועצה 27-17 מיום 4-12-17

פרוטוקול מועצה 28-17 מיום 10-12-17

פרוטוקול מועצה 29-17 מיום 28-12-17

פרוטוקול מועצה 30-17 המשך מיום 4-1-18

פרוטוקול מועצה 30-17 מיום 28-12-17

 

 

 

 

טוקול מועצה 23-17 מיום 30-10-17

פרוטוקול מועצה 21-17 מיום 2-10-17

פרוטוקול מועצה 20-17 מיום 2-10-17

פרוטוקול מועצה 19-17 מיום 2-10-17

פרוטוקול מועצה 18-17 מיום 4-9-17

פרוטוקול מועצה 17-17 מיום 30-8-17

פרוטוקול מועצה 16-17 מיום 27-8-17

פרוטוקול מועצה 14-17 מיום 12-7-17

פרוטוקול מועצה 12-17 מיום 3-7-17

פרוטוקול מועצה 11-17 מיום 29-6-17

פרוטוקול מועצה 10-17 מיום 11-6-17

פרוטוקול מועצה 9-17 מיום 5-6-17

פרוטוקול מועצה 8-17 מיום 21-5-17

פרוטוקול מועצה 6-17 מיום 26-4-17

פרוטוקול מועצה 7-17 מיום 7-5-17

פרוטוקול מועצה 5-17 מיום 3-4-17

פרוטוקול מועצה 4-17 מיום 6-3-2017

פרוטוקול מועצה 3-17 מיום 20-2-17

פרוטוקול מועצה 2-17 מיום 6-2-17

פרוטוקול מועצה מן המניין 1.7 מיום 2.1.17