פרוטוקולים מועצת העיר

2024
2022

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 15-21 מיום 30-12-21 – דיון מיוחד בתקציב העירייה 2022

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15-22 מיום 5-9-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17-22 מיום 6-10-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 1-22 מיום 3-1-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 16-22 מיום 5-9-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12-22 מיום 21-6-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5-22 מיום 28-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 4-22 מיום 14-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2-22 מיום 25-1-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 19-22 מיום 5-12-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 18-22 מיום 7-11-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 3-22 מיום 14-2-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 6-22 מיום 7-3-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 7-22 מיום 4-4-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 8-22 מיום 2-5-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11-22 מיום 6-6-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13-22 מיום 4-7-22

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 14-22 מיום 1-8-2022

2019

פרוטוקול מועצה מן המניין 12-19 מיום 27-6-19

פרוטוקול מועצה כאסיפה הכללית של החברה הכלכלית יהוד-מונוסון בעמ מספר 8-19 מיום 1-4-19

פרוטוקול מועצה 22-19 מיום 30-12-19 – דיון מיוחד בתקציב העירייה פרוטוקול מועצה 11-19 מיום 20-5-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 14-19 מיום 5-8-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 15-19 מיום 2-9-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 17-19 מיום 7-10-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 18-19 מיום 4-11-19

פרוטוקול מועצה מן המניין 20-19 מיום 2-12-19

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 16-19 מיום 18-9-19

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 19-19 מיום 4-11-19

פרוטוקול ישיבת מועצה 5-19 מיום 10-2-19 – דיון מיוחד בהצעת תקציב 2019

פרוטוקול מועצה 10-19 מיום 6-3-19

פרוטוקול מועצה 9-19 מיום 16-4-19

פרוטוקול מועצה 7-19 מיום 1-4-19

פרוטוקול מועצה 6-19 מיום 4-3-19 – מן המניין

פרוטוקול מועצה 4-19 מיום 10-2-19 – שלא מן המניין

פרוטוקול מועצה 2-19 מיום 4-2-19 – מן המניין

פרוטוקול מועצה 1-19 מיום 7-1-19 – מן המניין

פרוטוקול מועצה מן המניין 13-19 מיום 1-7-19